Accueil du site - Contact

Iraklı İşçiler "ABD Emperyalizmine, Politik İslam’a ve İşbirlikçilere Karşı Direniyoruz!"

Iraklı İşçiler "ABD Emperyalizmine, Politik İslam’a ve İşbirlikçilere Karşı Direniyoruz!"
Cuma, Mart 18, 2005

Çeviriler
Irak direnişinin pek bilinmeyen ama çok önemli bir boyutunu da Irak işçi sınıfının oluşturduğunu Basra Petrol İşçileri Sendikası Başkanı’nın bir makalesini geçtiğimiz ay yayınlayarak duyurmuştuk. Irak’ta işbirlikçi IFTU’dan başka FWCUI ve Iraklı İşsizler Birliği adlı iki işçi örgütü ve Güney Petrol İşçileri Sendikası - SOCU adlı etkili bağımsız bir sendika da var ve gittikçe gelişen bir işçi hareketi örgütlüyorlar. FWCUI kendini tanımlarken işgal ve politik İslam karşıtı bir sendikal çizgi tarif ediyor.

Aşağıda dayanışma çağrısını yayınladığımız FWCUI’nın, Irak işçi hareketinin ve iç siyasetinin bir parçası olarak, yanıbaşımızda gelişen sürecin daha iyi algılanmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz. (sendika.org’nin notu)

Irak İşçi Sınıfıyla Acil Uluslararası Dayanışmaya

Irak İşçi Sendikaları ve Konseyleri Federasyonu (FWCUI) Irak’ta grev ve işçi direnişlerine öncülük ediyor. FWCUI kurulduğu günden beri Iraklı işçileri hak alma, birlik ve dayanışma eylemlerinde örgütlüyor, seferber ediyor. FWCUI, uluslar arası terörizmin iki kutbunun, ABD’nin ve siyasal İslam’ın çapraz ateşinde örgütleniyor.

Basra’da, “İşçi Sınıfının Gücü Onun Birliği ve Örgütündedir” sloganıyla büyük bir başarıyla gerçekleştirilen son işçi konferansında Irak İşçi Hareketinin birlik ve örgütlenme modeli için yeni bir vizyon geliştirildi. Basra konferansından beri işçi eylemlerinde ve FWCUI’nın örgütlenme ağının uzandığı işyerleri ve fabrikalarda belirgin bir artış var. Bu gelişmeler Bağdat, Basra ve Saharaban’daki otoritelerin de dikkatini çekiyor. İşçi önderleri yöneticiler tarafından tehdit ediliyor ve FWCUI’ya üye olmak isteyen işçilere engeller çıkarılıyor.

Şimdi yeni bir grev dalgası kahramanca esiyor. Kut şehrinde yöneticilerin baskılarına, kurşunlarına karşı Tekstil kolunda gerçekleştirilen grevler, aynı şekilde Nasıriye Elektrik Santrali grevi, Bağdat’ta kimya, plastik ve içecek fabrikaları işçilerinin grevleri ve Basra Elektrik Santrali grevi...

Bu grevler boyunca işçilerin yanında sadece FWCUI vardı ve onlarla birlikte mücadele etti. İşçilerin temel talepleri grev ve örgütlenme hakkı, enflasyona bağlı olarak ücretlerin yükseltilmesi, fazla mesainin yasaklanması, sağlık ve güvenlik standartlarının yükseltilmesi, yıllık ikramiye ödenmesi ve çürümüş yönetici kadroların tasfiyesiydi. FWCUI bu süreçte işçilerin güvendiği ve safında durduğu ana tek örgüt haline geldi. İşçi grevleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgi [Arapça ve İngilizce yayın yapan] sitemizde bulunabilir: www.uuiraq.org. (sendika.org, FWCUI’nın yayınlarını takip ederek düzenli olarak çevirip yayınlamaya devam edecek)

Bu etkili grev dalgasında işçiler ABD güdümündeki geçici Hükümete ve elbette patronlara taleplerini kabul ettirmeyi başardılar.

Irak’taki işçiler, bu zor zamanda desteğinize daha önce hiç olmadığı kadar muhtaçlar. Ulusalar arası alandan gelecek politik, manevi ve maddi bütün yardımlar mücadelemize güç katacak ve daha fazla yol almamızı mümkün kılacaktır. Bu yüzden Irak İşçi Sınıfının grev ve direnişlerine, Iraklı işçilerin gerçek anlamda tek temsilcisi olan FWCUI’ya destek vererek katılın.

Irak işçilerinin grevlerine destek verin!

Bu işkolundaki işçilere dayanışma mesajları gönderebilirsiniz.

İşçilere vahşice saldıran Irak Otoritelerine ve ABD kuvvetlerine kınama mektupları gönderebilirsiniz.

FWCUI’ya maddi destek gönderebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki kişi ve adreslere ulaşabilirsiniz:

Aso Jabbar

Houzan Mahmoud

Akram Muhammad

E-mail: asojabbar@yahoo.com & houzan73@yahoo.co.uk &akram_nadir_1999@yahoo.com

Tel: Aso Jabbar (0041 78 882 55 89)

Tel: Houzan Mahmoud (00 44 79 56 88 3001)

Tel: Akram Muhammad (0017788987560 )

(www.uuiraq.org’den sendika.org tarafından çevrilmiştir)

Traductions
English
Italiano
Deutsch
Castellano
Other
Português

Thèmes
Situation sociale
Mouvement social
Femmes
Laïcité
Vie de l’asso
Résistances
Moyen Orient
Occupation
Analyses
Réfugié-es
Actions
Témoignage
Photo
Prisons
International
Minorités sexuelles

Auteurs
Fédération des conseils ouvriers et syndicats en Irak
Congrès des libertés en Irak
Solidarité internationale
Parti communiste-ouvrier d’Irak
Fédération internationale des réfugiés irakiens
Yanar Mohammed
Solidarité Irak
Nicolas Dessaux
Houzan Mahmoud
Stéphane Julien
Olivier Théo
Falah Alwan
Bill Weinberg
Organisation pour la liberté des femmes en Irak
Mansoor Hekmat
Azar Majedi
SUD Education
Camille Boudjak
Parti communiste-ouvrier du Kurdistan
Karim Landais
Muayad Ahmed
Richard Greeman
Tewfik Allal
Alexandre de Lyon
Fédération irakienne des syndicats du pétrole
Yves Coleman
Olivier Delbeke
Regroupement révolutionnaire caennais
Vincent Présumey

Dernières nouvelles
- The Network of Anti-Trafficking in women had held the ninth conference in Dhi Qar in Commerce Hall in Nasria province.(OWFI - 9 août 2017)
- OWFI’s staff distributing the first deliveries from the food bags on women and children in the Eastern side of Mosul(OWFI - 9 août 2017)
- OWFI’s reception center in the front lines of Rubida village(OWFI - 9 août 2017)
- OWFI staff distribute flour bags(OWFI - 9 août 2017)
- OWFI refused the Women of Courage Award from the Department of Foreign Affairs of the US(OWFI - 9 août 2017)
- March 8th : A day in opposition against the genocide on the people of Mosul(OWFI - 9 août 2017)
- Important New Support for OWFI’s Work from European Funders(OWFI - 12 février 2017)
- Bread Baking Stoves and Supplies Empower Women in IDP Camp to Feed and Support Many Others(OWFI - 12 février 2017)